Hypnose Links

Links til sider om hypnose

Vil jeg huske hvad der sker i hypnosen?

Af Søren Andersen http://kolding-hypnose.dk

Som hypnotisør bliver man spurgt om dette spørgsmål utallige gange: Vil jeg kunne huske hvad der er sket mens jeg var i hypnose? Spørgsmålet er ikke let at besvare, for det afhænger fuldstændigt af situationen. Nogen gange er det ubevidste sind meget beskyttende og beslutter derfor på egen hånd, at nogle minder som kommer frem under hypnosen ikke skal være tilgængelig for det bevidste sind. Sigmund Freud troede på at sådanne minder skulle gøres bevidste for at man kunne overkomme dem, men det er min erfaring at det ikke er tilfældet, men Freud havde også et andet syn på underbevidstheden end de fleste har i dag.

I modsætning til generaliseringen, så medfører hypnose ikke automatisk hukommelsestab. Personer der har været hypnotiseret vil højst sandsynligt fortælle dig at de var "vågne" hele tiden, og kan huske en meget stor del af hvad hypnotisøren sagde. Denne overbevisning, at hypnose skulle forårsage hukommelsestab, kommer også fra folks oplevelser med scenehypnose. Ved at bruge hypnose kan dit ubevidste sind nægte dit bevidste sind adgang til dit eget navn, og derved give et indtryk af, at du har glemt dit eget navn, og det er som regel ret underholdende at se på. En lignende ting som scenehypnotisører benytter sig af - med tilladelse fra den frivilliges ubevidste sind - at inducerer et hukommelsestab for alt hvad der er foregået på scenen. Dette er rigtig underholdende for publikum fordi personen lader til ikke at have den fjerneste anelse om hvad der er foregået. Når hypnose bliver anvendt som behandling er der ikke nogen grund til at inducere et hukommelsestab, du kan stole på at din underbevidsthed vil huske det der er vigtigt, og glemme det der er knap så vigtigt.

Det er også vigtigt at du husker, at et hvilket som helst hukommelsestab induceret ved brug af hypnose, kan blive genkaldt ligeledes ved at bruge hypnose. Dave Elman beskriver i bogen "Hypnotherapy" hvordan du kan bruge hypnose til at genkalde dig hvad kirurgerne sagde til hinanden, da du blev opereret mens du var under fuld bedøvelse. Der er også et eksempel på hvordan en person, der under bedøvelse, misfortolkede hvad kirurgerne sagde under operationen og derfor fik noget fysisk ubehag, som var psykisk betinget efterfølgende. Dette ubehag blev fjernet af Dave Elman ved brug af hypnoterapi. For at opsummere: Du vil højst sandsynligt huske din oplevelse af at være i hypnose!