Hypnose Links

Links til sider om hypnose

Kan hypnose fremme sportspræstationer?

Af Søren Andersen http://kolding-hypnose.dk

Enhver atlet vil erklære sig enig i at din sindstilstand er en meget vigtig faktor i at opnå din bedst mulige præstation. Jeg kan huske at jeg engang har læst om et løb i England, hvor en løber en dag slog en rekord ved at løbe dette løb på under 1 minut. Før det skete var der ingen, der nogensinde havde løbet under et minut, efter at denne løber havde vist at det var muligt gik der ikke længe før mange andre løbere også kunne gøre det på under 1 minut. Grænsen mellem 1 minut og 59 sekunder var så psykologisk barriere, der skulle brydes af en stor atlet, der havde en sindstilstand, der ikke lod sig påvirke af denne psykologiske barriere.

Sådanne psykologiske barriere eksisterer i alle typer af sport og vil påvirke alle atleter i denne sportsgren, men den enkelte atlet har også sine egne barriere. Specielt i sport hvor du konstant er opmærksom på at du snart har slået en personlig rekord. Årsagen til dette kan ofte findes i en speciel måde at tænke på, som presser sig på når man er ved at slå en rekord, nogle vil begynde at tænke "Jeg må ikke misse den her chance", men negationen i denne sætning (ordet "ikke") er ikke godt, fordi underbevidstheden vil kun være i stand til at forestille sig "misse den her chance" i mentale billeder, og ikke negationen.

Gregory Bateson forklarede engang dette fænomen - ikke i forhold til sport men - i forhold til kommunikation mellem dyr. Når to hunde møder hinanden, hvordan bliver de så enige om at de ikke skal slås? Hunde har ikke noget verbalt sprog som os mennesker, så for at den ene hund kan "fortælle" den anden noget omkring det at slås, er den altså nødt til at vise tænder, men på en eller anden måde negere sin adfærd, så den anden hund ved at de IKKE skal slås. Det er meget normalt for hypnotisører at give dette simple eksempel: "Du må ikke tænke på en lyserød elefant", hvad sker der når du læser den sætning? Du vil uundgåeligt tænke på en lyserød elefant, selvom det var det du ikke skulle gøre.

Meget af den viden en hypnotisør oparbejder gennem sit arbejde med forskellige mennesker, kan assistere hypnotisøren i at hjælpe en klient med at forbedre sine sportspræstationer. Ovenstående er bare et enkelt eksempel på hvordan din måde at tænke på kan begrænse din fysiske udfoldelse, og dermed forhindre dig i at yde optimalt.