Hypnose Links

Links til sider om hypnose

Hvem kan hypnotiseres?

Af Søren Andersen http://kolding-hypnose.dk

Når en scenehypnotisør skal underholde med sit show har han brug for nogle frivillige på scenen, der er meget gode til at gå i hypnose. For at finde disse mennesker blandt publikum vil scenehypnotisøren udføre nogle tests som skal afgøre dette. Denne proces har en uheldig bivirking, nemlig at de personer der ikke "består" tror at de ikke kan hypnotiseres. For at gøre ondt værre så er der en videnskabsmand ved navn Ernest Hilgard, der har brugt klassisk videnskabelig metode til at undersøge hypnosens fænomen, hvor han brugte en båndoptager til at inducere trancen. På båndoptageren brugte han en meget monoton stemme til at hypnotisere de frivillige personer, der deltager i hans undersøgelse. Han fandt ud af at kun 10% af verdens befolkning kunne hypnotiseres, og hvis du har hørt det tal før, så er det højst sandsynligt derfra det kommer.

Hypnose er en naturlig tilstand som vi alle befinder os i mange gange dagligt, og derfor er vi alle "hypnotiserbare", hvis vi har en normalt fungerende hjerne. Den eneste grund til at Ernest Hilgard ikke opdagede dette i hans studier skyldes begrænsningerne i klassisk videnskablig undersøgelsesmetodik, hvor undersøgelserne skal have høj grad af reliabilitet og validitet. For at hypnotisere en person kan man bruge mange forskellige teknikker. Nogen personer går let i hypnose med én teknik, mens andre gør det med en anden. Derudover har ens "hypnotiserbarhed" meget at gøre med den umiddelbare sindstilstand og ønsket om at blive hypnotiseret. Richard Bandler, der er medskaber af NLP, er engang blevet udfordret til at hypnotisere en person, der af Hilgard Labs var blevet vurderet til at være ikke-hypnotiserbar. Han fandt ud af at de såkaldte eksperter i hypnose rent faktisk havde hypnotiseret kvinden til at tro at hun ikke kunne hypnotiseres, selvom det ikke havde været deres intention. Det lykkedes Richard Bandler at frembringe alle de hypnotiske fænomener som videnskabsfolkene brugte til at teste en persons "hypnotiserbarhed".

For at gentage: Hypnose er en naturlig tilstand og alle med en normalt fungerende hjerne kan hypnotiseres, hvis de altså har ønsket om at blive det. Bemærk dog, at det også afhænger af den enkelte hypnotisørs evner og din tillid til hypnotisøren.