Hypnose Links

Links til sider om hypnose

Hvad er direkte vs. indirekte suggestioner?

Af Søren Andersen http://kolding-hypnose.dk

Udtrykket "Hypnotisk suggestion" dækker over de ting som hypnotisøren beder klienten om at opleve, mens klienten er i en hypnotisk tilstand. Disse forslag kan være meget direkte eller indirekte, nogle gange kaldes de autoritære vs. tilladende teknikker. Et direkte forslag kunne f.eks. være dette: "Din hånd er vægtløs og løfter op i luften af sig selv", mens en mere indirekte udgave kunne være følgende: "Mens du bliver opmærksom på vægtforskellen i dine hænder, kan en af dem føles så let, at den langsomt kan løfte sig op fra stolen". Selv hvis jeg ikke havde skrevet hvilket forslag der var direkte og hvilket der var indirekte, så er det let at se forskellen på de to.

De direkte forslag repræsenterer den klassiske måde at udføre hypnose på, og det er typisk denne metode en scenehypnotisør anvender, fordi den giver tilskuerne en oplevelse af at det er hypnotisøren, der styrer de frivillige på scenen. De indirekte teknikker benævnes også Ericksoniansk hypnose. Milton H. Erickson, bliver af mange kaldt faderen af de tilladende teknikker. Hans gode resultater med disse teknikker, som middel til at overkomme en masse forskellige problemer, har gjort hans navn kendt blandt de moderne hypnotisører.

Jeg vil personligt råde dig til at du undgår hypnotisører, der eksplicit angiver at de tilhører "den gamle skole", eller på anden vis giver udtryk for at de kun bruger direkte suggestioner. Litteraturen om hypnose antyder at du vil få langt bedre resultater med de indirekte teknikker, eller andre moderne hypnose teknikker (såsom hypnoterapi). Jeg vil ikke afvise at man kan have succes med den klassiske hypnose, det har virket for nogen, ellers var hypnose aldrig nået til det sted, hvor det er i dag. Det skal opfattes som en personlig opfordring til at anvende nogle teknikker, som i alt den litteratur jeg har læst, lader til at kunne give bedre resultater.